Terug naar overzicht

Gezocht: ACLO bestuur 2017-2018!

De ACLO is alweer op zoek naar een nieuw Dagelijks en Algemeen Bestuur 2017-2018. Solliciteer vóór woensdag 10 mei 2017 en bezoek een van de informatieavonden in april!

Het Dagelijks Bestuur (DB) is fulltime en is beleidsuitvoerend. Het DB zit zo’n 40 uur per week op het ACLO-kantoor in het Sportcentrum en houdt zich onder andere bezig met het sportbewijsbeleid, sportverenigingen, evenementen, marketing, financiën, het vaststellen van het sportaanbod, het maken van het rooster en het verdelen van de subsidies. Het DB bestaat uit zes personen met verschillende functies, namelijk: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator sport, coördinator intern. Meer weten over elke functie? Lees hier de informatiebrochure!

Het Algemeen Bestuur (AB) is parttime en beleidsbepalend. Het AB beslist over belangrijke zaken waar de ACLO mee te maken heeft zoals de urentoekenning en subsidieverdeling voor verenigingen, investeringen in de accommodatie en overige beleidszaken. Het Algemeen Bestuur toetst of het Dagelijks Bestuur van de ACLO de door haar geformuleerde doelstelling haalt en of deze in lijn is met het meerjarenbeleidsplan. Het AB heeft dus een grote verantwoordelijkheid. Je vindt specifieke informatie over het AB in de informatiebrochure!

Wil je van het huidige bestuur horen hoe het bestuursjaar is? Kom naar een van de informatieavonden. De avonden vinden plaats in de Lunchroom (Sportsbar) van het Sportcentrum op de volgende data:

  • Dinsdag 11 april 17.00 uur
  • Dinsdag 18 april 17.00 uur
  • Maandag 24 april 17.00 uur
  • Woensdag 3 mei 17.00 uur

Overtuigd? Stuur vóór woensdag 10 mei 2017 je sollicitatiebrief en CV voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur naar secretaris@aclosport.nl!

Healthy Ageing

Healthy Ageing: We worden met z'n allen steeds ouder, maar het aantal jaren dat we in gezondheid leven, stijgt echter niet even snel.  Dit complexe probleem legt een grote druk op de samenleving.

Athleteshop

Athleteshop

Athleteshop en ACLO werken samen! Athleteshop is een online sportwinkel voor al je sportmaterialen en de inrichting van sportaccomodaties en de Official Supplier van de ACLO!