Commissies

De ACLO is een organisatie voor, maar vooral ook door studenten. Naast het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur heeft de ACLO veel verschillende commissies die allen hun steentje bijdragen om de ACLO nog beter te maken. Deze commissies verschillen onderling enorm en hebben allemaal een specifieke taak. Wil jij je ook graag inzetten voor de ACLO? Lees dan hieronder de omschrijvingen van de commissies eens door. Heb je nog andere vragen of wil je graag een keer iemand van een commissie spreken? Hiervoor kan je altijd contact opnemen met de Intern coördinator van het Dagelijks Bestuur. Dit kan via e-mail: interncoordinator@aclosport.nl of je kunt even bellen naar 050-3634641.

 

Commissies

  • Het ACLO-Mediateam (Design, video, fotografie)
  • PRAccie (PR- en Activiteitencommissie)
  • Healthcie (Organiseren Healthweek en andere activiteiten rondom Healthy Ageing)
  • ACLO-Denktank (Onderzoek, advies bestuur)
  • Sportcie (Organiseren Toernooien en competities)
  • Galacie (Organiseren Sportgala)
  • Cocie (Sportbewijscontrolecommissie, ontvangt €6,- p/h)
  • Lauwersloopcommissie
  • Kascommissie