Raad van Advies

Overzicht RvA-leden 2016-2017:

Mark Spit Concerncontroller UMCG, Penningmeester DB ACLO 1994 – 1995
Jan Wolthuis Beleidsmedewerker Studentenzaken RUG
Wim Vuijk Docent Communicatie- en Informatiewetenschappen
Marcel van den Berg Algemeen manager Topsport Steunpunt Noord
Gerro Dijksma Oud Directeur Sportcentrum
Abelius Reitsma Juridisch adviseur Bureau College van Bestuur Hanze Hogeschool
Joan Janssens Dean Hanze Instituut voor Sportstudies
Chris Visscher Directeur Centrum Bewegingswetenschappen
Leo Wenneger Hoofd financiële afdeling RUG
Sybrand Jissink Werkzaam bij Noordhoff Uitgevers BV, Uitgever Getal&Ruimte, Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur ACLO 2001-2002, Algemeen Bestuurslid ACLO 2002-2003 t/m 2005-2006
Jasper Dik Dagelijks Bestuur ACLO 2012-2013, Voorzitter Algemeen Bestuur ACLO
Martijn de Wolf Young Executive BoerCroon, Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur ACLO 2006 – 2007
Jaap Pranger Algemeen Directeur PCBO Smallingerland/ Oud-docent Sportcentrum RUG/HG
Bart Koenders  Penningmeester Dagelijks Bestuur 2007-2008, Lid Algemeen Bestuur 2008-2009 t/m 2012-2013
Mark Hollander  Oud Voorzitter Algemeen Bestuur