Wadlopen

Cursus

Wad komt van het oudfriese ‘vade’ hetgeen natuurlijk afstamt van het latijnse ‘vadere’, doorwaden. Dus de Waddenzee is een zee waarin je kunt rondlopen als het water maar laag genoeg staat. Wadlopen is dus een voettocht over de bodem van de Waddenzee in de uren voor en na laagwater. Daarbij kun je slikvelden (zwaar lopen), zandplaten en geulen tegen komen. Die geulen bepalen waar je langs kunt, want het contact met de bodem mag niet verloren gaan. Er zijn lichte en zware tochten. De tochtzwaarte wordt voornamelijk bepaald door de hoeveelheid slik die er op de route ligt.

Voor natuurliefhebbers en buitensporters is wadlopen een bijzondere belevenis. Wanneer je er oog voor hebt zult je zien dat de Waddenzee bij laagwater meer is dan een bak modder, zand en water.

Waag het er eens op, ga met ons mee en geniet.

De cursus begint met een informatieavond in het sportcentrum. Aan de hand van het weer zal een datum geprikt worden om het wad op te gaan.

Terug naar sporten

Healthy Ageing

ACLO understands the importance of Healthy Ageing and has therefore established a Healthy Ageing committee (Healthcie) in 2014-2015.