Terug naar overzicht

Corona update 8 mei

[English below]

 

Beste sporters,

We zijn heel erg blij dat we meer ruimte krijgen voor sportactiviteiten!

Woensdagavond is vanuit het kabinet aangegeven dat vanaf 11 mei buitensporten ook voor boven de 18 jaar met 1,5m afstand weer mogelijk is. Wedstrijden en gebruik van kleedkamers en douches zijn niet toegestaan. Daarnaast mogen binnenzwembaden de deuren weer openen.

Zoals het nu lijkt, is er vanaf 1 september weer perspectief op het beoefenen van alle sporten (binnen en buiten) voor alle leeftijden. Dit geldt ook voor sportwedstrijden zonder publiek en lijken sportkantines/ clubhuizen weer open te kunnen. Of deze ruimte er daadwerkelijk komt en welke voorwaarden hier precies aan worden verbonden, zal nog moeten blijken. Ook voor evenementen komt er op zijn vroegst pas na 1 september meer ruimte.

Wat betekent dit voor jullie als sporters op de korte termijn? Omdat het uitwerken van een gefaseerde heropening met een passend sportaanbod een zorgvuldige voorbereiding vergt, kunnen we niet direct per 11 mei weer van start gaan. Dit heeft ook te maken met de grote omvang en diversiteit aan activiteiten, waarbij wij graag zoveel mogelijk sporters een beetje ruimte willen geven om te kunnen sporten. Bij de uitwerking betrekken wij daarom ook graag de wensen van de studentensportverenigingen (uiterlijk volgende week), vertegenwoordigers van de ongebonden sporter en andere betrokken bij de ACLO en het Sportcentrum. We hopen volgende week meer duidelijk te kunnen geven en vervolgens zo snel mogelijk te starten. Mogelijk gaan we volgende week gebruik maken van kleine pilots, om op een verantwoorde wijze de verdere openstelling te kunnen organiseren.

Nadere informatie volgt z.s.m. via de website van de ACLO.

ACLO Dagelijks Bestuur & Directie Sportcentrum

Dear athletes,

We are glad that there will be more possibilities for sports activities!

Wednesday evening, the Dutch government announced that exercising outdoors for people over the age of 18, with 1,5 meters distance, will be possible again from the 11th of May onwards. Sports matches and the use of dressing rooms and showers are not allowed. Also, indoor pools can open again.

As it seems now, there is a real chance that the practice of all sports (indoor and outdoor) for all ages will be allowed again from the 1st of September onwards. This also applies to sports matches without an audience and it looks like sports canteens/clubhouses can open again as well. We still have to see whether this is actually possible, and what conditions are attached to it. There will be room for events after the 1st of September at the earliest.

What does this mean for you as an ACLO Cardholder in the short term? Since the elaboration of a phased reopening with an appropriate sports offer requires careful preparation, we cannot start yet on the 11th of May. This is also due to the large size and diversity of activities, in which we would like to give as many athletes as possible some space to exercise. That is why we would like to involve the wishes of the student sports organizations (next week at the latest), representatives of all athletes, and others involved with the ACLO and the Sports Centre. We hope to be able to provide more clarity next week and start as soon as possible. We may be using small pilots next week to be able to organize further opening in a responsible manner.

More information will follow via the ACLO website.

ACLO Executive Board & Management Sports Centre

Energie vergelijken

Energie vergelijken

Bespaar gemakkelijk en snel vele honderden euro's op uw energierekening via Gaslicht.com. De 100% onafhankelijke energievergelijker van Nederland.