Terug naar overzicht

Gezocht: ACLO Bestuur!

De ACLO is alweer op zoek naar een nieuw Dagelijks en Algemeen Bestuur 2016-2017. Solliciteer voor 11 mei 2016 en bezoek een van de informatieavonden in april!

Het Dagelijks Bestuur is fulltime en is beleidsuitvoerend. Het DB zit zo’n 40 uur per week op het ACLO-kantoor in het Sportcentrum RUG & HG en houdt zich onder andere bezig met het maken van het rooster, het verdelen van de subsidies, het vaststellen van het sportaanbod, sportbewijsbeleid, sportverenigingen, evenementen, marketing en financiën. De ingang van het kantoor bevindt zich naast de ingang van de Koos Duppenhal. Het DB bestaat uit zes personen met verschillende functies, namelijk: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen adjunct en intern coordinator. Meer weten over elke functie? Lees de informatiebrochure!

Het Algemeen Bestuur is parttime en beleidsbepalend. Het AB beslist over belangrijke zaken waar de ACLO mee te maken heeft zoals de urentoekenning en subsidieverdeling voor verenigingen, investeringen in de accommodatie en overige beleidszaken. Het Algemeen Bestuur toetst of het Dagelijks Bestuur van de ACLO de door haar geformuleerde doelstelling haalt en of deze in lijn is met het meerjarenbeleidsplan. Het AB heeft dus een grote verantwoordelijkheid. Je vindt specifieke informatie over het AB in de informatiebrochure!

Wil je van het huidige bestuur horen hoe het bestuursjaar is? Kom naar een van de informatieavonden. De avonden vinden plaats in de Lunchroom (Sportsbar) van het Sportcentrum op de volgende data:

  • Maandag 11 april 17.00 uur
  • Dinsdag 19 april 17.00 uur
  • Donderdag 28 april 17.00 uur
  • Maandag 2 mei 17.00 uur

Voor vragen, mail naar secretaris@aclosport.nl 

 

Energie vergelijken

Energie vergelijken

Bespaar gemakkelijk en snel vele honderden euro's op uw energierekening via Gaslicht.com. De 100% onafhankelijke energievergelijker van Nederland.