Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur
In het Dagelijks Bestuur zitten een jaar lang zes studenten. Zij houden zich dagelijks bezig met het besturen van alle zaken rond de ACLO. Zij zitten 40 uur per week op het ACLO-kantoor in het Sportcentrum RUG & HG en houden zich onder meer bezig met het maken van het rooster, het verdelen van de subsidies, het vaststellen van het sportaanbod, sportbewijsbeleid, evenementen en het vertegenwoordigen van de Groningse studentensport in Groningen en nationaal. De ingang van het kantoor bevindt zich naast de ingang van de Koos Duppenhal.

V.l.n.r. Lars Zoete, Sabine de Haan, Victor Koster, Suzan Reesink, Rianca van Kessel, Anne Bastin

Het Dagelijks Bestuur van de ACLO bestaat in 2016-2017 uit:

Functie Naam E-mailadres Verantwoordelijkheden
Voorzitter Victor Koster voorzitter@aclosport.nl Externe contacten ACLO, sportbewijsbeleid
Vicevoorzitter Rianca van Kessel vicevoorzitter@aclosport.nl Marketing, communicatie, sponsoring
Secretaris Anne Bastin secretaris@aclosport.nl Contact en correspondentie
Penningmeester Suzan Reesink penningmeester@aclosport.nl Begroting, subsidies, topsport
Algemeen Adjunct (Coördinator Sport vanaf ’17-’18) Sabine de Haan algemeenadjunct@aclosport.nl Sportaanbod, urentoekenning
Intern Coördinator ( Coördinator Intern vanaf ’17-’18) Lars Zoete interncoordinator@aclosport.nl Commissies, evenementen

 

Oud Besturen

  • Dagelijks bestuur 2015-2016
  • Dagelijks Bestuur 2014-2015
  • Dagelijks Bestuur 2013-2014
  • Dagelijks Bestuur 2012-2013
  • Dagelijks Bestuur 2011-2012
  • Dagelijks Bestuur 2010-2011
  • Dagelijks Bestuur 2009-2010
  • Dagelijks Bestuur 2008-2009
  • Dagelijks Bestuur 2007-2008
  • Dagelijks Bestuur 2006-2007