Open menu

Missie & Visie

Missie:
De ACLO streeft ernaar om studenten van de RUG en de HG aan te zetten tot verantwoord bewegen door gevarieerde en toegankelijke sport aan te bieden.

Uitwerking missie en visie:
Het streven naar de beste sportvoorziening in het hoger onderwijs in Nederland die studenten in staat stelt om verantwoord te bewegen heeft consequenties voor de kwaliteit en omvang van de faciliteiten, de begeleiding en het activiteitenaanbod.

  • De kwaliteit en omvang van de sportfaciliteiten. Gestreefd wordt naar accommodatie die geschikt is voor een veelzijdig aanbod aan sporten. De accommodatie en de materialen inspireren tot bewegen en voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidseisen. Gestreefd wordt naar voldoende goede voorzieningen (accommodatie, materialen, activiteitenaanbod) om zoveel mogelijk studenten de faciliteiten te bieden waaraan zij behoefte hebben. Voor zover accommodatie niet intern beschikbaar of realiseerbaar is, wordt gebruik gemaakt van goede voorzieningen elders in de stad.
  • De kwaliteit en omvang van de begeleiding. Gestreefd wordt naar voldoende gekwalificeerd personeel dat in staat is om veel en gevarieerde sporten op deskundige en inspirerende wijze te begeleiden met inachtneming van de veiligheids- en gezondheidsaspecten.
  • Een gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod. Gestreefd wordt naar een grote bekendheid van de sportvoorzieningen en een betaalbare prijs. Beoogd wordt een grote deelname van studenten die samen met medestudenten hun sport beoefenen. Studenten moeten kennis kunnen maken met meer dan één sport en met gevarieerde vormen van bewegen. Elke student moet op zijn eigen niveau, van beginnend sporter tot topsporter, kunnen sporten en daarbij de eigen grenzen aan de duur, de intensiteit en variatie van de fysieke inspanning kunnen verleggen en de bijkomende sociale en communicatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. De sportieve inspanningen dienen uit gezondheidsoverwegingen verantwoord te zijn. De sportbeoefening draagt bij aan bewustwording over de eigen levensstijl en gezondheid.
Energie vergelijken

Energie vergelijken

Bespaar gemakkelijk en snel vele honderden euro's op uw energierekening via Gaslicht.com. De 100% onafhankelijke energievergelijker van Nederland.